Projektinė veikla

ArcInTex ETN

Kvietimas

H2020-MSCA-ITN-2014

Veiksmų rūšis

MSCA-ITN-ETN

Projekto pavadinimas

ArcInTex ETN

Projekto kodas

642328

Projekto būsena

Įgyvendinama sutartis

Skirtas finansavimas

3.856.700,88

VDA skirtas finansavimas

440.885,52

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė

2015-01-01 - 2018-12-31

ArcInTexETN – tai 6 universitetų ir 3 komercinių įmonių konsorciumas. Projekto koordinatorius – Borås universitetas (Švedija). Jame dalyvauja: Vilniaus dailės akademija, Berlyno meno universitetas, Londono karališkasis menų koledžas, Eindhoveno technologijų universitetas (Olandija), Heriot-Watt universitetas (Jungtinė Karalystė). Projekte dirba 15 doktorantų.

ArcIntex ETN tikslas – susieti tekstilės, architektūros ir interaktyvaus dizaino tyrimus, siekiant ištirti naujas tvaresnių gyvenimo būdų formas. Mokslo ir technologijų sinergija turėtų tarnauti tvaraus dizaino siekių ir humanistinių vertybinių nuostatų įgyvendinimui.

Vienas iš skvarbiausių ArcInTex uždavinių – kurti naują tvarią gyvenimo aplinką, apjungiant architektūrą, tekstilę, mados, produkto ir interaktyvų dizainą, harmoningai susiejančią žmogų su jį supančia erdve (urbanistine ir socialine aplinka). Kitas svarbus ArcInTex ETN projekto uždavinys sukurti tarpdisciplininiams meniniams tyrimams tinkamą doktorantūros studijų modelį. Jo siekis – atrasti naujas mokymo ir mokymosi programas, praplėsti tyrimų vykdymui taikomus metodus ir technikas.

www.arcintexetn.eu

www.arcintexetn.com