Projektinė veikla

Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų konservavimo centras

Projektas „Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų konservavimo centro Telšiuose, Kęstučio g. 3-2, steigimas ir veiklos stiprinimas“

Projekto kodas EEE-LT06-KM-01-K-01-068
Projekto būsena Įgyvendinama sutartis
Projekto išlaidų suma, Eur 441.622,36
Skirtas finansavimas, Eur 353.297,89
Vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos, Eur 88.324,47
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2014-06-30 - 2016-06-30

Projekto tikslas

prisidėti prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo sudarant sąlygas kultūros paveldo tyrimų vykdymui ir edukacinei veiklai Žemaitijos regione.

Projekto uždaviniai

1. Išvystyti kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo paslaugas Žemaitijos regione; 
2. Gerinti visuomenės požiūrį ir didinti supratimą apie kultūros paveldą, jo reikšmę ir svarbą. 
Projekto veiklos: 
1. Taikomųjų tyrimų ir konservavimo centro patalpų Telšiuose įrengimas; 
2. Tyrimų ir konsultacijų vykdymas; 
3. Specialistų kvalifikacijos kėlimas; 
4. Informaciniai ir edukaciniai renginiai visuomenei. 

Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos.