Projektinė veikla

Projektas: „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams

 

Pagal Žmogiškųjų išteklių veiklos programos Mokymosi visą gyvenimą prioriteto „Studijų prieinamumo užtikrinimo specialiųjų poreikių turintiems studentams“ priemonę VP1-2.3-ŠMM-07-V. Projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“

Duomenys apie projektą

Veiksmų programa – Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 
Prioritetas – Mokymasis visą gyvenimą 
Uždavinys – Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą 
Priemonė VP1-2.3-ŠMM-07-V Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams 
Fondas, skiriantis paramą – Europos socialinis fondas 
Trukmė – 2012-04-10 - 2015-04-10 (3 metai) 

www.studijuoktobulek.lt

2010 m. specialiųjų poreikių studentai (neįgalieji) Lietuvos aukštosiose mokyklose sudarė mažiau nei 1 proc. visų studijuojančių skaičiaus. Projekto tikslas paskatinti neįgalius studentus siekti aukštojo mokslo sukuriant palankias studijų sąlygas, užtikrinant aukštųjų mokyklų paslaugų kokybę ir studijų prieinamumą.

Projekto tikslams pasiekti numatytos 2 veiklos

  • Tikslinių išmokų studijų prieinamumui didinti teikimas, informacinės ir fizinės aplinkos pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems studentams. Šia veikla siekiama sukurti palankią studijų aplinką specialiųjų poreikių turintiems studentams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Numatyta projekto tikslinei grupei (Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems neįgaliesiems) skirti tikslines išmokas - 520 litų per mėnesį. Šios išmokos bus naudojamos individualiems studentų specialiesiems poreikiams studijų procese tenkinti. Projekto partneriai turės galimybę gerinti/įrengti tikslinės grupės specialiuosius poreikius tenkinančią studijų darbo vietas su specialia programine ir technine įranga, specializuotais ergonominiais baldais. 
  • Švietimo pagalbos specialistų mokymai pagal neformaliojo švietimo programas. Vykdant šią veiklą bus organizuojami mokymai, skirti aukštųjų mokyklų švietimo pagalbos specialistams/darbuotojams (įskaitant mentorius). Planuojami 6 dienų mokymai po 8 akademines valandas viso projekto metu. Siekiant užtikrinti projekto partneriams teikiamų paslaugų kokybę, planuojami mokymai vyks trijuose šalies regionuose (planuojama Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje).