• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Projektai:

  ES ir EEE vykdomi projektai 

  Lietuvos kultūros tarybos projektai              

  Lietuvos mokslo tarybos projektai            

  Kūrybiška Europa 2014-2020                         

  ES programa „Horizontas 2020“                   

  Projekto pavadinimas

  Suma (Eur)

  Metai

  Atsakingas asmuo

  ES ir EEE vykdomi projektai

  Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas

  2.896.200,18  2015 – 2018 Rokas Kilčiauskas

  Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų konservavimo centro Telšiuose, Kęstučio g. 3-2, steigimas ir veiklos stiprinimas

  441.622,36 2014 – 2016 Ramūnas Banys
  Irena Turčinavičienė

  Pastato Nidoje (Taikos g. 43) pritaikymas tarptautinių aukščiausios kvalifikacijos tyrėjų rengimo programų vykdymui

  1.524.315,92 2013 – 2015 Virgilijus Kireilis
  Rasa Antanavičiūtė

  Pastato Nidoje pritaikymas tarptautinių edukacijos, meno ir kultūros projektų vykdymo reikmėms

  1.727.177,94 2009 – 2011  Virgilijus Kireilis
  Rasa Antanavičiūtė

  Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas

  2.690.737,72 2010 – 2015 Irena Turčinavičienė

  Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms

  635.925,34 2010 – 2014 Irena Turčinavičienė

  Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams

    2012 – 2015 Irena Turčinavičienė

  Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms

  517.533,84 2015 – 2016 Virgilijus Kireilis
  Irena Turčinavičienė

  Panemunės pilies pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms: vakarinio ir dalies pietinio
  korpuso su šiaurės vakarų ir pietvakarių bokštais rekonstrukcija

  1.903.307,46 2009 – 2012 Virgilijus Kireilis
  Irena Turčinavičienė

  Disciplina šiandien. Menininkų rezidencijų mainai ir parodos

  168.119,78 2015 – 2017 Rasa Antanavičiūtė

  VDA vizualiojo ir taikomojo meno bei dailėtyros I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas

  250.049,81 2010 – 2012 Irena Turčinavičienė

  VDA Vilniaus Architektūros ir dizaino fakulteto I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas

  245.484,53 2010 – 2012 Irena Turčinavičienė

  Studijų sistemos efektyvumo didinimas Vilniaus dailės akademijoje

  281.359,13 2010 – 2013 Irena Turčinavičienė

  Vilniaus dailės akademijos mokslinės aplinkos gerinimas

  227.315,80  2012 – 2014 Rūta Kuodienė
  Irena Turčinavičienė

  Lietuvos kultūros tarybos projektai

  Knygos „Abdonas Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas. Gyvenimas ir nuotraukos“ leidimas 9.000,00 2017 Marius Iršėnas
  Socialinę atskirtį mažinančios kūrybinės dirbtuvės „(Ne)LAISVAS menas“ 7.000,00 2017 Vaidas Naginionis
  Kaleidoskopas: dizainas ir fikcija 4.400,00 2017 Skaistė Marčienė
  Creature. Apsikeitimas edukacinėmis laboratorijomis–stovyklomis 13.000,00 2017 Alvydas Lukys
  Nidos meno kolonijos trejopa rezidencijų programa 18.000,00 2017 Vytautas Michelkevičius
  Kultūriniai kraštovaizdžiai. Intensyvūs vasaros kursai paminklosaugininkams 8.100,00 2017 Rasa Antanavičiūtė
  Menas ir politika Vilniaus viešosiose erdvėse. XX a. pirmoji pusė 7.000,00 2017 Rasa Antanavičiūtė
  Gildos Williams knygos „Kaip rašyti apie šiuolaikinį meną“ vertimas ir leidyba 4.300,00 2017 Marius Iršėnas
  Dizaino kūrybinės dirbtuvės „NewIDeA 2017“ 10.000,00 2017 Andrejus Repovas
  Jaunojo dizainerio prizas 2017 8.000,00 2017 Marius Urbanavičius
  Paroda ir knyga „Klaipėdos dizaino mokykla“ 4.550,00 2017 Vakaris Bernotas
  Jaunųjų architektų kūrybos parodų „ Modernios architektūros forma“ ciklas 12,000.00 2017 Marius Pranas Šaliamoras
  Knygos „Konstantinas Bogdanas j. Šviesioji nesėkmės pusė“ leidimas 4.000,00 2017 Marius Iršėnas
  Kūrybinė platforma: Lietuva +MIR 7.000,00 2017 Vaida Almonaitytė-Navickienė
  Tarptautinė paroda „Jūros žvilgsnis (When the Sea Looks Back) Nidos meno kolonijoje 12.000,00 2017 Rasa Antanavičiūtė
  Vilniaus miesto muziejaus–tyrimų centro galimybių studija 16.000,00 2017 Rasa Antanavičiūtė
  Vaizduotės ir idėjų žemėlapiai: inovatyvių vizualizavimo formų taikymas mene, kultūros komunikacijoje, edukacijoje 30.000,00 2017 Vytautas Michelkevičius
  Tu negali - menas gali 4.000,00 2017 Vaidas Naginionis
  Nidos meno kolonijos tarpsritinių tyrimų rezidencijų programa 9.000,00 2017 Vytautas Michelkevičius
  „Airtime“- Lietuvos paviljonas Milano trienalėje 2016 60.000,00 2016 Justė Kostikovaitė
  Petras Gintalas: medalio žmogus 4.000,00 2016 Marius Iršėnas
  Lietuvos dailė ir fotografija pasaulinio meno kontekste 2.500,00 2016 Marius Iršėnas
  Vytautas Palaima: realybės horizontai 4.000,00 2016 Marius Iršėnas
  Dailininkas Algimantas Jonas Švėgžda
  (1941 - 1996). I ir II knygų leidyba
  15.000,00 2016 Marius Iršėnas
  Anykščių miesto gyvenamųjų kvartalų poilsio baldų ir įrangos kūrybinės dirbtuvės 1.050,00 2016 Asta Noreikienė
  V-oji popierinių idėjų paroda „Popieriukas“ 2.200,00 2016 Asta Noreikienė
  Jaunųjų lietuvių iliustratorių kūrybos sklaida užsienyje 7.000,00 2016 Marius Urbanavičius
  Tradicinio audimo mokymai Panemunės pilyje 4.500,00 2016 Daura Giedraitienė
  Animacija: nuo idėjos iki ekrano 2.500,00 2016 Marius Iršėnas
  Artūro Railos medijų instaliacijos „Libretas Maersk Mckinley Moller. Sinopsis“
  eksponavimas Nacionalinėje dailės galerijoje
  21.000,00 2016 Lolita Jablonskienė
  REJuvenate European Design 11.000,00 2016 Marius Urbanavičius
  1830 – 1831 metų sukilimas. Antanas Gelgaudas 5.100,00 2016 Daura Giedraitienė
  Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „(At)koduota istorija architektūroje“, konferencijos tezių leidyba 3.800,00 2016 Edita Povilaitytė-Leliugienė
  Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX-XX a. I pusėje 4.100,00 2016 Marius Iršėnas
  Solidworks WORLD 2016 10.000,00 2016 Marius Urbanavičius
  Tarptautinė paroda „Hibridiniai peizažai“ Nidos meno kolonijoje 5.000,00 2016 Vytautas Michelkevičius
  Saulės šventės kūrybinė stovykla 1.000,00 2016 Studentų atstovybė
  Kuruotų rezidencijų programa Nidos meno kolonijoje 2016-2017 19.178,30 2016 Rasa Antanavičiūtė
  Tu negali - menas gali 4.500,00 2016 Ingrida Liaukonienė
  Lietuvos dizaino specialybės pradininko Felikso Daukanto 100-mečio renginių ciklas 5.500,00 2015 Ieva Stankūnaitė
  Tarptautinis tęstinis rašto meno projektas „Keliaujančios raidės 2015“ 3.000,00 2015 Aušra Lisauskienė
  Jaunųjų dizaino kūrėjų verslumo ir kūrybingumo platFORMA 9.000,00 2015 Ieva Ščervianinaitė
  Platforma „Kūrybinė destrukcija“ Londono dizaino festivalyje 7.000,00 2015 Marius Urbanavičius
  Olandų dizainerės Ineke Hans kūrybinės pratybos jaunosios kartos dizaino kūrėjams 3.000,00 2015 Marius Urbanavičius
  Jaunojo dizainerio prizas 2015 7.000,00 2015 Marius Urbanavičius
  Nemuno žemupio regiono kultūrinio paveldo aktualizavimas, atgaivinant senuosius laivybos kelius 3.000,00 2015 Šarūnas Šlektavičius
  Tarptautinis šiuolaikinės juvelyrikos simpoziumas AKIS 2015 TELŠIAI, konferencija ir parodos 5.000,00 2015 Laima Kėrienė
  Parodos „Absoliuti tekstilė“ albumo leidyba 4.000,00 2015 Eglė Ganda Bogdanienė
  Lost & found, young Lithuanian art 8.000,00 2015 Ieva Kuizinienė
  Lietuvos medalio kūrėjų stovykla „Telšiai- Lietuvos kultūros sostinė 2016 m.“ 3.000,00 2015 Remigija Vaitkutė
  Birutė Stulgaitė: gryna 3.500,00 2015 Marius Iršėnas
  Albertas Gurskas: kūryba 2.000,00 2015 Rasa Janulevičiūtė
  5-asis simpoziumas Inter-formatas ir meninių intervencijų programa
  VDA Nidos meno kolonijoje
  7.000,00 2015 Vytautas Michelkevičius
  Tarptautinis meninio tyrimo forumas
  ir sinestezinių menų festivalis Dūmai ir
  veidrodžiai VDA Nidos meno kolonijoje
  6.000,00 2015 Vytautas Michelkevičius
  Senoji Žemaitijos praeitis 2.100,00 2015 Valdemaras Šimėnas
  Kražių mokykla ir gimnazija
  1774-1844 m.
  3.400,00 2015 Marius Iršėnas
  Stanislovas Moravskis, Iš visur po truputį, t. 2 : Broliai bajorai 3.600,00 2015 Marius Iršėnas
  Vilniaus dailės akademijos scenografijos studentų dalyvavimas Tarptautinėje parodoje „Prahos kvadrienalė“ 15.000,00 2015 Giedrė Brazytė
  Lietuvos nacionalinio pavilijono 56-ojo 
  Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje
  2015m. įgyvendinimas
  144.810,00 2015 Vytautas Michelkevičius
  Biržulio regionas. Medžiotojai, žvejai ir
  senieji žemdirbiai 9-2 tūkstantmečiai pr. Kr.
  5.000,00 2015 Adomas Butrimas
  Tu negali - menas gali! 5.000,00 2015 Ingrida Liaukonienė
  VDA Nidos meno kolonijos užsienio menininkų rezidencijos 28.000,00 2015 Rasa Antanavičiūtė
  Corpus Ludus Militaris 10.000,00 2015 Daura Giedraitienė
  Jaunieji lietuvių dizaineriai Londono dizaino festivalyje 10.000,00 2015 Marius Urbanavičius
  Knyga „Meninis tyrimas Lietuvoje:
  tarp mokslo, edukacijos ir menininkų praktikų"
  5.500,00 2015 Vytautas Michelkevičius

  Lietuvos mokslo tarybos projektai

  Doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus: Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė  2.150,00 2016 Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė
  Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene 2.009,00 2016 Agnė Narušytė
  Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai 7.863,00 2016 Giedrė Mickūnaitė
  Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos 12.135,00 2016 Jolita Liškevičienė 
  Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas 12.506,00 2016 Giedrė Jankevičiūtė
  Šv. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus archivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 23.346,00 2016 Tojana Račiūnaitė
  Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 30.590,00 2016 Adomas Butrimas
  Acta Academia Artium Vilnensis 2016 18.446,00 2016 Algė Andriulytė
  Scientific modern analysisof research topic: Values and valuation as keyfactor sinprotection 18.831,00 2016 Vaidutė Ščiglienė
  Doktorantūros studijų plėtra 74.872,14 2016 Alfreda Pilitauskaitė 
  Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 15.862,00 2015 Tojana Račiūnaitė
  Mikalojaus Kristupo Chaleckio
  tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos
  10.001,00 2015 Jolita Liškevičienė
  Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 12.718,00 2015 Adomas Butrimas
  Ferdynandas Ruszczycas:
  Civis Vilnenis sum
  12.743,28 2015 Algė Andriulytė
  Graikiška maniera katalikiškos
  Europos rytuose
  14.481,00 2015 Giedrė Mickūnaitė
  Šiuolaikinių technologijų panaudojimas Lietuvos
  etnografinių regionų paveldo animavime
  8.688,60 2015 Ingrida Veliūtė
  Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai nuo klasicizmo iki moderno 11.584,80 2015 Dalia Klajumienė 
  Klaipėdos urbanistinė raida
  1945-1990
  2.230,00 2015 Marius Iršėnas
  Meninio tyrimo sampratos, metodologijos ir praktikos 5.699,00 2015 Marius Iršėnas
  Stanislovas Moravskis. Iš visur po truputį; t2: Broliai bajorai 8.600,00 2015 Marius Iršėnas
  Medžiotojai, žvejai ir pirmieji žemdirbiai. Biržulio regionas IX-tūkstantmetieji pr. Kr. 6.770,00 2015 Marius Iršėnas
  Kražių mokykla ir gimnazija
  1773-1844
  3.400,00 2015 Marius Iršėnas
  Camera obscura Lietuvos
  fotografijos istorija 1839-1945
  9.799,70 2015 Marius Iršėnas
  Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX-XX a. I pusėje 7.819,74 2015 Dalia Klajumienė
  Acta Academiae Artium Vilnensis 2015 21.373,95 2015 Algė Andriulytė
  Scientific modern analysis of research topic: Values and valuation as keyfactor sinprotection 26.000,00 2015 Vaida Ščiglienė
  Parama tyrėjo mokslinei išvykai (Irena Alperytė) 553,40 2015 Irena Alperytė
  Parama Tyrėjo mokslinei išvykai (Ieva Blinstrubienė) 822,80 2015 Ieva Blinstrubienė 
  Parama Tyrėjo mokslinei išvykai (Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė) 1.110,73 2015 Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė 
  Parama Tyrėjo mokslinei išvykai (Marija Tornau) 401,91 2015 Marija Tornau