• Naujienlaiškis
 • Vilnius kviečia į kultūros projektų konkursą – skirs apie 200 tūkst. Eurų

  Sostinės savivaldybė skelbia 2018 metų Kultūros rėmimo programų projektų konkursą, kuriame dalyvauti kviečia visus vizualiųjų menų, kino, muzikos ir kitų kultūros programų kūrėjus.Numatyta, kad projektams paremti bus skirta daugiau kaip 200 tūkst. eurų.

  Konkurso tikslai – Vilniaus miestui reikšmingų kultūros, meno projektų finansavimas siekiant skatinti:
  – Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą;
  – tautinių bendrijų veiklą;
  – etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas;
  – šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą;
  – kultūrinius mainus tarp Lietuvos ir užsienio miestų, pabrėžiant Vilniaus miesto unikalumą ir jo priklausymą Europos kultūrai;
  – naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenės daliai bei socialinės atskirties mažinimą;
  – jaunimo kultūros ir meno iniciatyvas;
  – kultūros ir meno inovacijas;
  – kūrybiškumą.

  Savivaldybė parems konkurse dalyvausiančius vizualiųjų, scenos menų, muzikos, kino, literatūros, kultūros paveldo, muziejų, etninės kultūros, kūrybinių industrijų, kultūrinio švietimo, tarpdisciplininio meno, tautinių bendrijų projektus ir atminties kultūros puoselėjimui skirtus žiniasklaidos projektus, kuriuos atrinks ekspertų komisija.

  Konkurso uždaviniai – organizuoti konkursus šioms programoms:
  – vizualieji menai (daugiaplanė meninė veikla, kurioje persipina įvairios atlikimo technikos: tapyba, piešimas, skulptūra, vaizdas, fotografija, grafika, dizainas ir kt.);
  – scenos menai (teatras, šokis, opera, muzikinis teatras, cirkas ir kt.);
  – muzika;
  – kinas;
  – literatūra (lėšos spaudos darbams skiriamos tik pirmą kartą leidžiamiems kūriniams);
  – muziejai;
  – etninė kultūra ir mėgėjų menas;
  – kūrybinės industrijos;
  – kultūrinis švietimas (mokymai, kompetencijų tobulinimas, konferencijos);
  – tarpdisciplininis menas;
  – atminties kultūros puoselėjimui skirta žiniasklaidos programa (pagal Vilniaus miesto atminties kultūros puoselėjimo programą, patvirtintą Savivaldybės mero 2017 m. gegužės 24 d. potvarkiu Nr. 22-164);
  – tautinių bendrijų iniciatyvos.

  Paraiškos projektams finansuoti su priedais turi būti pateiktos per 30 darbo dienų nuo skelbimo apie projektų finansavimą pranešimo dienos, tai yra, iki 2018 m. sausio 26 d. (įskaitytinai) e. būdu