• Naujienlaiškis
  • Švietimo ir mokslo ministerijai keičiant aprašą stabdomas paraiškų finansuoti aukšto lygio MTEP projektus priėmimas

    Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu, stabdo paraiškų finansuoti aukšto lygio MTEP projektus priėmimą.

    Paraiškų priėmimas stabdomas iki bus atlikti švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-197 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos gundymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) pakeitimai. Paraiškų priėmimo sustabdymą švietimo ir mokslo ministerija inicijavo vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 88 punktu.

    Paraiškų priėmimas sustabdomas, iki kol Aprašo pakeitimai bus patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu bei paskelbti Teisės aktų registre. Numatoma, kad tai truks ne ilgiau nei 2 savaites – vėliausiai iki gegužės 25 d. Atnaujinus paraiškų priėmimą, joms pateikti bus nustatytas ne trumpesnis nei 30 dienų terminas.

    Apie galimybę teikti paraiškas pranešime skelbdami atnaujintą kvietimą teikti paraiškas finansuoti aukšto lygio MTEP projektus Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje.