• Naujienlaiškis
 • Skelbiamas pirmasis 2018 m. finansavimo konkursas

  Kaip ir kasmet konkursas skelbiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai patvirtinus pagrindinį kultūros ir meno projektų finansavimo dokumentą – Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires. Iš viso pirmajam 2018 m. kultūros finansavimo konkursui kultūros ir meno organizacijos paraiškas gali teikti 15 kultūros ir meno programų ir 12 kultūros ir meno sričių.

  Taip pat laukiama kultūros ir meno kūrėjų paraiškų individualioms ir edukacinėms stipendijoms gauti. Nuo 2018 m. atsisakyta vardinių stipendijų, tačiau bendra stipendijoms skirta Kultūros rėmimo fondo lėšų dalis išaugo net 400 tūkst. eurų.
  Individualios stipendijos, kaip ir anksčiau bus skiriamos kartą per metus individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti. 600 eurų stipendija bus mokama kas mėnesį ir skiriama ne ilgesniam nei dvejų metų laikotarpiui. Edukacinių stipendijų konkursai skelbiami tris kartus per metus, todėl šiuo metu skelbiamame konkurse skatinami dalyvauti kultūros ir meno kūrėjai, kurie edukacines veiklas yra nusimatę pirmąjį 2018 m. pusmetį.

  Paraiškos forma

  Reikėtų atkreipti dėmesį, kad atnaujintos programų ir sričių paraiškų bei sąmatų formos. Paraiškos formose daugiau dėmesio reikėtų skirti projekto tikslams ir uždaviniams, aiškiai juos įvardyti. Nuo šio konkurso įvestas naujas vertinimo kriterijus – vadyba. Todėl rengiant paraišką reikėtų tiksliai įvardyti realius projekto įgyvendinimo terminus ir pateikti numatomą projekto įgyvendinimo eigą atitinkantį projekto veiklų kalendorių, kurį, kartu su kitais vadybai priskiriamais paraiškos aspektais (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas), vertins ekspertai.
  Sąmatos formoje vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad planuojamas projekto išlaidas reikėtų grupuoti pagal numatomų projektų įgyvendinimo formas.

  Bendradarbiaujant su LR Vyriausybės kanceliarija ir Valstybės atkūrimo šimtmečio sekretoriatu bendromis pastangomis ieškoma galimybių papildomiems programos „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“ finansavimo šaltiniams, todėl šios programos konkursas bus paskelbtas šiek tiek vėliau – rugsėjo 15 dieną. Prasidėjus konkursui paraiškas šiai programai galės teikti visų sričių kultūros ar meno sričių atstovai, rengiantys Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematikai skirtus projektus.

  Paraiškų teikimo tvarka

  Kultūros ir meno sritims teikiamas paraiškas siųskite paštu iki spalio 2 d.
  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui iki spalio 16 d.
  Fizinių asmenų paraiškos individualioms ir edukacinėms stipendijoms priimamos iki rugsėjo 30 d. 

  Naudingos nuorodos:

  Daugiau informacijos rasite čia