• Naujienlaiškis
 • Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“

  Europos socinlinio fondo agentūra kviečia Lietuvos aukštąsias mokyklas ir asociacijas teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas“. Daugiau nei 3,4 mln. eurų planuojama skirti projektams, kurių metu studentams bus organizuojamos praktikos darbo vietose pagal profesiją, partnerystė su socialiniais partneriais ir jų įtraukimas į studijų praktikų organizavimo tobulinimą ir įgyvendinimą, ugdomas studentų verslumas ir kūrybiškumas. Finansavimo tikslas – studijų kokybės gerinimas. Finansuojamos veiklos – švietimas ir mokslas. 

  Pagal projektų finansavimo sąlygų Aprašo 9 punktą remiamos šios veiklos:
  9.1. praktikos darbo vietose pagal profesiją, partnerystė su socialiniais partneriais ir jų įtraukimas į studijų praktikų organizavimo tobulinimą ir įgyvendinimą;
  9.2. studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas.

  Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra:
  9.1 papunktyje nurodytą finansuojamą veiklą galimi pareiškėjai yra asociacijos, vienijančios įmones, kuriose studentas galėtų atlikti praktiką, galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje;
  9.2 papunktyje nurodytą finansuojamą veiklą galimi pareiškėjai yra  asociacijos, vienijančios įmones arba jungiančios asmenis profesiniu ir bendros veiklos pagrindu,  Lietuvos aukštosios mokyklos, galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

  Paraiškos priimamos iki 2017 m. liepos 24 dienos 17:00 val.
  Daugiau informacijos apie šį kvietimą galite rasti čia