• Naujienlaiškis
 • Kvietimas teikti paraiškas dėl aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomų mokslinių tyrimų projektų

  LMT skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“.

  Veiklos tikslas

  Plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių prioritetus, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros veiklas, turinčias komercinį potencialą.

  Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 28 962 002,00 eurų (dvidešimt aštuonių milijonų devynių šimtų šešiasdešimt dviejų tūkstančių dviejų eurų).

  Sumaniosios specializacijos kryptims numatoma skirti:

  energetikai ir tvariai aplinkai – iki 4 257 002,00 eurų;
  įtraukiai ir kūrybingai visuomenei – iki 2 285 000,00 eurų;
  agroinovacijoms ir maisto technologijoms – iki 3 816 000,00 eurų;
  naujiems gamybos procesams, medžiagoms ir technologijoms – iki 8 358 000,00 eurų;
  sveikatos technologijoms ir biotechnologijoms – iki 5 836 000,00 eurų;
  transportui, logistikai ir informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) – iki 4 410 000,00 eurų.

  Projekto trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

  Pilna Kvietimo informacija LMT puslapyje