Lietuvos mokslo taryba skelbia VII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams įgyvendinti 2017–2020 metais. Paraiškos priimamos iki 2017 m. vasario 13 d. 16 val.

Numatomas biudžetas. Šio kvietimo projektams 2017–2020 m. iš viso numatoma skirti apie 11 mln. eurų. Tvirtinant finansuojamų projektų sąrašą, šio kvietimo projektams skiriamos lėšos gali būti patikslintos, atsižvelgus į Tarybos asignavimus 2017–2018 m.

Visa Kvietimo informacija