• Naujienlaiškis
  • Lietuvos mokslo taryba atliko administracinę paraiškų, pateiktų paramos doktorantų 2017 metų I pusmečio akademinėms išvykoms konkursui, patikrą. Konkursui pateikta 114 paraiškos, iš jų 111 atitiko administracinės patikros reikalavimus.

    Dvi paraiškos neatitiko esminio reikalavimo: „Akademinė išvyka turi baigtis ne vėliau kaip iki birželio 30 d.“. Vieną paraišką pateikė asmuo, nestudijuojantis doktorantūroje.

    Doktorantų, iki lapkričio 15 d. nepateikusių dalykinės ataskaitos už 2016 metų stipendiją už akademinius pasiekimus, paraiškos paramai bus teikiamos vertinti ekspertams, bet jei stipendininkas ataskaitos nepateiks iki 2016 m. gruodžio 15 d., jo paraiška konkurse nebedalyvaus.

    Konkurso rezultatus numatoma paskelbti vasario 1 d. doktorantų stipendijų ir doktorantų akademinių išvykų puslapyje. Paskelbus rezultatus asmeniškai bus susisiekta tik su konkurso laimėtojais dėl paramos sutarties pasirašymo.  

    Lietuvos mokslo tarybos informacija.