• Naujienlaiškis
 • 2017 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams

  Kvietimo aprėptis
  Paramai šiame kvietime planuojama skirti iki 150 tūkst. Eur. Numatomi du konkursai: Mokslo renginių ir Šimtmečio mokslo renginių. Lėšos konkursams bus skiriamos atsižvelgiant į kiekvienam iš jų pateiktų paraiškų skaičių.

  Paramos paskirtis
  Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius organizuojant reikšmingus šalies tarptautinio masto mokslo renginius Lietuvoje.

  Galimi pareiškėjai
  Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

  Paraiškų vertinimo kriterijai
  Paraiškos vertinamos taikant šiuos kriterijus:

  • renginio aktualumas Lietuvos mokslui ir studijoms bei jo tęstinumas;
  • renginio reikšmė tarptautinių mokslinių ryšių plėtotei ir Lietuvos įsipareigojimai organizuoti renginį;
  • numatomų išlaidų pagrįstumas;
  • institucijos patirtis organizuojant panašaus pobūdžio renginius.
  • Paraiškos paramai Šimtmečio mokslo renginiams papildomai vertinamos taikant reikšmingumo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui kriterijų.

  Paraiškų teikimo tvarka
  Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą Tarybos elektroninėje sistemoje, iki 2017 m. birželio 26 d. 16 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

  Daugiau informacijos apie šį kvietimą galite rasti čia