• Naujienlaiškis
 • VDA architektūros studentų bakalauro baigiamieji darbai Tarptautinio Baltijos architektūros mokyklų baigiamųjų darbų konkurse (Talinas, Estija) pateko tarp geriausiųjų 2015 m.

  Žilvinas Stasiulevičius (Kauno fakultetas, BA)
  Plaukiojantis teatras Šprė upėje Holzmarkt’o rajone Berlyne (vadovas Jonas Audėjaitis)

  KONKURSO TEMA. Tarptautinis idėjinis konkursas organizuojamas kas ketverius metus architektūros komisijos OISTAT (International Organisation of Scenographers, Technicians and Theatre Architects). Užduotis buvo suprojektuoti plūduriuojantį teatrą Šprė upėje Berlyne, Vokietijoj, su galimybe teatrą nuplukdyti į kitą upės krantą. Teatre turėjo būti numatytos sėdimosios vietos 200-300 žiūrovų, scena bei užkulsiai 20 aktorių. FORMA. Pagrindinė šio kūrinio idėja yra parodyti ryšį tarp teatro, kaip meno rūšies ir upės (gamtos formos). Forma pasirinkta buriažuvės (angl. Marlin) kaip įvaizdžio. Šprė upė įteka į Šiaurės jūrą, Atlanto vandenyną kur ir paplitusios šios žuvys. Teatras taip pat primena laivą, dėl numatytų medžiagų: medienos (triumas, bortai, dugnas), plieno (korpusas), tento. Interjeras išsiskiria dėl asimetriškos ir abstrakčios scenos erdvės nebūdingos klasikiniam teatrui.

  Rūta Jurevičiūtė (Kauno fakultetas, MA)
  Kauno tardymo izoliatorius (vadovas Edmundas Jackus)

  Kauno tardymo izoliatorius (KTI) yra pačiame miesto centre. KTI aplinkui „save“ formuoja neigiamą atmosferą socialiniu aspektu, tačiau izoliatoriuje yra įsikūrusi „vėl būsima“ visuomenės dalis. Išėjus į laisvę, vienas iš metodų, padedančių sėkmingai įsilieti į visuomenę yra kriterijus atitinkančius nuteistųjų apgyvendinimas Pusiaukelės namuose. Pusiaukelės Namai dažniausiai yra įkuriami miesto centruose, siekiant įvykdyti sėkmingą integraciją. Tokios įstaigos idėja naikina stereotipus, mažina žalingą įkalinimo poveikį ir didina visuomenės saugumą (mažina pakartotinių nusikaltimų skaičių). KTI konversija į Pusiaukelės namus aplinkai suteikia naują, humanišką įvaizdį. Sklype kuriamos patrauklios funkcijos (viešbutis, viešos, komercinės, kultūrinės erdvės), kurios pritrauks žmones ir veiks kaip jungtis tarp įkalintųjų ir visuomenės, skatins tarpusavio bendravimą, padės stiprinti žmonių moralę ir tuo pačiu suteiks antrą šansą ir šiai teritorijai vėl tapti funkcionuojančia miesto dalimi.

  Tomas Medzelas (Klaipėdos fakultetas, BA)
  VDA Klaipėdos fakulteto pastatų komplekso Daržų gatvėje architektūrinė – urbanistinė koncepcija (vadovas Vytenis Rudokas)

  Sprendžiama problema: Naujo (nebūdingo senamiesčiui) architektūrinio-urbanistinio komplekso sukūrimas istorinėje aplinkoje, organiškai integruojant jį į esamą urbanistinę struktūrą. „Academia Artium“ – kuriama erdvių ir pastatų kompozicija, tolygiai pereinanti nuo senamiesčio „šerdies“, link senamiesčiui mažiau būdingos struktūros. Pagrindiniai segmentai – ašis, kiemas, perimetras. Projektuojamą kompleksą sudaro dvi pagrindinės dalys – ekspozicinė rytinėje pusėje ir utilitari, kasdieninė“ vakarinėje. Prie esamų Parodų rūmų projektuojamos ekspozicijų salės, vertikalių ryšių korpusas ir daugiafunkcinė kino-konferencijų salė. Kitoje dalyje projektuojamos auditorijos, daugiafunkcinė erdvė studentų laisvalaikiui, paskaitoms ir renginiams, gyvenamasis korpusas. Nauji projektuojami pastatai komunikaciniais „žiedais“ sujungiami su esamu mokyklos pastatu.

  Rūta Burokaitė (Vilniaus fakultetas, BA)
  Vienuolynas su paliatyvios pagalbos namais Trakų raj. (vadovas Sigitas Sparnaitis)

  Vienuolynas su Hospisu projektuojami Trakų raj., gamtinėje aplinkoje. Pagalbos namuose gyvena sunkiai sergantys ligoniai, atvykstantys oriai pasitraukti iš gyvenimo bei juosprižiūrinčios vienuolės. Pastatą sudaro dvi įstaigos, kurios iškelia dvasingumo svarbą,todėl ir statinio architektūrai siekta suteikti sakralumo. Norima priartėti prie gamtos,naudojami šviesa ir šešėlis, natūralios medžiagos, žaidžiama su sensorika. Remiantis vienuolynų tradiciniu planavimu, buvo perimta griežta geometrija, simetrija bei centrinisvidinis kiemas. Projekto plano struktūroje vyrauja kvadrato forma, simetriškas, statiškas išdėstymas, todėl ir bendras vaizdas labiau primena simbolį ar geometrinį išmarginimą. Centrinė statinio dalis- statiškas tūris, kuris talpina pagrindines erdves ir tampa visos kompozicijos branduoliu. Koridoriai-galerijos sujungia jį su mažesniais, ritmiškai išstumdytais tūriais ir suskaido juos skiriančią ribą į 10 vidinių kiemų.

  Lukas Revinskas (Vilniaus fakultetas, MA)
  Tia-Tianj in tarptautinis keleivių oro uosto terminalas (vadovai Marius Šaliamoras ir Romualdas Kučinskas)

  Magistro tiriamojo darbo tikslas – išanalizuoti tūrį ir erdvę formuojančių elementų įtaką žmonių srautų judėjimui ir funkcijai oro uostų terminalų kompleksuose. Darbe atskleidžiamas santykis tarp struktūrinių architektūros-dizaino elementų ir oro uosto terminalo keleivių judėjimo galimybių. Praktinis darbas siejamas su teorine magistro dalimi, atliekant žmonių judėjimo srautų vidinėse erdvėse analizę, architektūrinių elementų koncepsijos poveikio ir įtakos žmogui įvertinimus. Projektuojamas naujas Tianjin-Tanggu tarptautinio oro uosto keleivinis terminalas Kinijoje su infrastruktūros prieigomis nuo šiaurės ir rytų pusių. Pastatas skirstomas į tarptautinę ir vietinę skrydžių zonas. Taip pat integruojama požeminio geležinkelio stotelė, suteikianti patogų ir greitą susisiekimą su aplinkiniais miestais bei šalia esančiu Tianjin pramonės uostu.

  Konkurso katalogas