• Naujienlaiškis
 • Papildomos vietos Kultūros vadybos ir kultūros politikos magistrantūros studijų programoje

  Skelbiamas papildomas priėmimas į VDA Kultūros vadybos ir kultūros politikos magistrantūros studijas, Kultūros vadybos ir kultūros politikos UNESCO katedroje.

  Kviečiami studijuoti dirbantys kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriuose: kultūros organizacijose, menų inkubatoriuose, dirbantys laisvai samdomais profesionalais, savivaldybėse, dirbantys kitose kultūrinio profilio įmonėse, o taip pat besidomintys kultūros valdymo ir kultūros politikos aktualijomis.

  Elektroninė dokumentų registracija el. paštu mag.stojamieji@vda.lt bus vykdoma rugpjūčio 21-25 d.

  Reikalingi dokumentai:

  -       užpildyta stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa;

  -       paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės skenuota kopija;

  -       stojamosios studijų įmokos (15 Eur) skenuota kvito arba pavedimo kopija;

  -       pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo skenuotos kopijos (nereikia, jeigu bakalauro studijos baigtos VDA 2008 m. ar vėliau);

  -       antrosios pakopos ar vientisųjų studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo skenuotos kopijos (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos);

  -       dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, skenuota kopija.

  Stojančiojo dokumentų gavimas patvirtinamas elektroniniu būdu, stojančiajam atsiunčiant suteiktą registracijos numerį.

  Stojamasis pokalbis vyks rugpjūčio 28 d. 10 val.
  Pakviestųjų studijuoti sąrašas bus paskelbtas VDA tinklalapyje rugpjūčio 29 d.
  Studijų sutartys su pakviestaisiais studijuoti bus pasirašomos Auštųjų studijų fakulteto dekanate (202 kab., Maironio g. 6, Vilnius) rugpjūčio 29 ir 30 d.

  Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:
  gavėjas – Vilniaus dailės akademija; kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – stojamoji įmoka/registracijos mokestis;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
   

  Dėl papildomos informacijos galite kreiptis nuo 10 iki 15 val. į katedros koordinatorę Ritą Ženčienę tel. (85) 2105 443 arba 8 606 05119, el. paštu rita.zenciene@vda.lt