• Naujienlaiškis
 • Prasideda prašymų teikimas tikslinei išmokai gauti

  Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą tikslinei išmokai 2017 m. rudens semestrui gauti.


  Tikslinė išmoka teikiama neįgaliesiems studentams, kurie atitinka šias sąlygas:

  • Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje
  • Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį
  • Aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 

                   pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba
                   pagal vientisųjų studijų programą
                   pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą
                   pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą
                   trečiojoje pakopoje (doktorantūroje)

  • Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

  Prašymo formą ir daugiau informacijos rasite čia