• Naujienlaiškis
 • Prasideda valstybės ir valstybės remiamų paskolų prašymų-anketų teikimas

  2017 m. rugpjūčio 21 d. pradedamas valstybės ir valstybės remiamų paskolų prašymų-anketų teikimas

  Studentai, norintys gauti valstybės paskolą ar valstybės remiamą paskolą, privalo Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją nurodytu būdu iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

  Rudens semestrą bus teikiamos šios paskolos:

  • Valstybės paskolos studijų įmokai sumokėti, studentams įstojusiems iki 2009 m.
  • Valstybės remiamos paskolos studijų kainai įmokėti;
  • Valstybės remiamos paskolos gyvenimo išlaidoms;
  • Valstybės remiamos paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

  Išsamesnė informacija:  

  Valstybės remiamos paskolos 
  Valstybės paskolos

  Informuojame/primename, kad paskola studijų kainai sumokėti pervedama į Vilniaus dailės akademijos sąskaitą kiekvieną semestrą. Pasirašius paskolos sutartį rudenį metinei studijų kainai, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų įmokai arba jos daliai, kredito įstaiga perveda per 3 darbo dienas nuo studento (paskolos gavėjo) prašymo pervesti šią paskolos dalį į Akademijos sąskaitą gavimo. Antrąją paskolos studijų kainai sumokėti dalį kredito įstaiga studento prašymu perveda per 3 darbo dienas nuo prašymo pervesti šią paskolos dalį į Akademijos sąskaitą gavimo, tačiau ne anksčiau nei vasario 1 d. ir ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 d.