Karjeros valdymas ir antreprenerystė

LMTA kviečia VDA studentus apsilankyti paskaitų cikle „Karjeros valdymas ir antreprenerystė“!

Paskaitos vyks lapkričio 17, 24 ir gruodžio 1 dienomis Muzikos inovacijų studijų centre (Gedimino pr. 42)

Plačiau apie paskaitas


 

Kontaktinė informacija:
Registracijos klausimais – Gintarė Palkevičienė gintare.palkeviciene@lmta.lt
Paskaitų turinio klausimais – Andrius Juškys andrius.juskys@lmta.lt