• Naujienlaiškis
 • Skelbiamas konkursas šioms pareigoms užimti:

  • Skulptūros katedroje - profesoriaus 1 et., lektoriaus 1 et.
  • Grafikos katedroje - docento 1 et.
  • Fotografijos ir medijos meno katedroje - profesoriaus 0,5 et.
  • Tapybos katedroje - profesoriaus 0,5 et.
  • Tekstilės ir meno dizaino katedroje - lektoriaus 0,25 et.
  • Piešimo katedroje - profesoriaus 0,5 et, docento 0,5 et.
  • Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje - lektoriaus 3 vietos po 0,5 et.
  • Dailėtyros institute - vyriausiojo mokslo darbuotojo 1 et.
  • Klaipėdos fakultete - docento 0,75 et.

  Asmenys, pretenduojantys užimti pareigas, prašomi iki 2018 m. birželio 23 d. VDA rektoriaus pavaduotojai Rūtai Pilkauskienei pristatyti šiuos dokumentus:

  Konkursui teikiamų dokumentų sąrašas (VDA darbuotojams)
  1) prašymas Rektoriaus vardu;
  2) konkursui teikiamų veiklų, kūrybinių ar mokslinių darbų sąrašas, pagal patvirtintas formas;
  3) dėstomos(ų) disciplinos(ų) programos(ų) aprašas(i) ;
  4) gyvenimo aprašymas;
  5) kiti konkurse dalyvaujančio nuomone reikšmingi papildomi dokumentai.

  Konkursui teikiamų dokumentų sąrašas (ne VDA darbuotojams)
  1) prašymas Rektoriaus vardu;
  2) konkursui teikiamų veiklų, kūrybinių ar mokslinių darbų sąrašas, pagal patvirtintas formas;
  3) išplėstiniai numatomų dėstyti disciplinų programų aprašai;
  4) gyvenimo aprašymas (curriculum vitae);
  5) mokslo cenzą ar mokslinę, meninę ir pedagoginę kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
  6) kiti konkurse dalyvaujančiojo nuomone reikšmingi papildomi dokumentai.

  Dokumentai teikiami byloje ir CD laikmenoje.

  Prašymo ir kitų konkursui teikiamų dokumentų formos paskelbtos Vilniaus dailės akademijos tinklapyje : http://www.vda.lt/lt/dokumentai/kvalifikaciniai-reikalavimai-ir-aprasai

  Adresas dokumentams teikti: Maironio g. 6, Vilnius, 203 kab.
  Telefonas pasiteirauti: 8-5-2105466