• Naujienlaiškis
 • Stipendija skirta vizualiųjų ir taikomųjų menų, dizaino, architektūros, dailės istorijos, teorijos ir kritikos profesionalams

  Stipendija skiriama konkurso būdu. Laimėtoją renka Neringos savivaldybės bei VDA Nidos meno kolonijos deleguotų narių komisija. Konkurso dalyvis turi pateikti su Neringos socialiniais, kultūriniais ir gamtiniais aspektais susijusį projekto pasiūlymą. Projektas turi būti įgyvendintas bei pristatytas mėnesio trukmės rezidencijos VDA Nidos meno kolonijoje metu. Stipendija mokama iš Neringos savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų Kultūros ir jaunimo veiklos programai.

  Paraiškos stipendijai gauti priimamos iki šių metų kovo 15 dienos. Stipendijos dydis – 600 Eur. Stipendija skiriama rezidencijos ir projekto įgyvendinimo išlaidų padengimui. Rezidencijos laikotarpis – 2017 m. lapkritis (1 mėnuo). Svarbiausi atrankos kriterijai yra: pareiškėjo meninės praktikos kokybė, projekto originalumas ir kūrybiškumas bei įgyvendinimo galimybės.

  El. pašto adresu skaiste@nidacolony.lt būtina pateikti šią informaciją:

  • užpildytą paraiškos formą, kurioje nurodomos menininko nuostatos (angl. artist statement) arba tyrimų lauko pristatymas bei rezidencijos laikotarpiu numatomo įgyvendinti projekto pristatymas
  • gyvenimo aprašymą (CV)
  • darbų pavyzdžius (portfolio)

  Priimamos tik elektroninės paraiškos. Pavadinimo eilutėje prašome nurodyti „Paraiška meno stipendijai gauti“. Laiško priedai negali viršyti 10 MB, pageidautina, kad visi priedai ‒ portfolio, CV ir paraiška ‒ būtų siunčiami kaip vienas dokumentas (.PDF arba .doc formatu). Informuosime tik konkurso nugalėtoją. Informaciją apie nugalėtoją rasite www.nidacolony.lt ir www.neringa.lt  tinklapiuose.

  Praėjusių 2012‒2016 metų Neringos savivaldybės stipendiatai:

  Laima Kreivytė
  Lena Dobrowolska
  Rūta Junevičiūtė ir Nikolas Matranga
  Linas Kutavičius
  Žilvinas Landzbergas