• Naujienlaiškis
 • Priimamos paraiškos parodoms „Titaniko“ parodų salėse

  Paraiškos 2017-iems metams teikiamos spalio 1-31 d. Po spalio 31 d. pateiktos paraiškos nesvarstomos.

  Paraiškos forma


  Paraiškoje būtina nurodyti:

  • parodos pavadinimą, jos turinį ir pobūdį (iki 150 žodžių);
  • asmenį arba instituciją, atsakingą už parodos organizavimą ar kuravimą, jų kontaktinius duomenis;
  • parodos apimtį (dalyvius, apytikslį kūrinių skaičių), reikalingą ekspozicinį plotą (I arba II a. salės), pageidaujamą parodos trukmę;
  • numatomas parodoje naudoti technines priemones ir įrangą;
  • parodos rėmėjus, partnerius (jei yra).

  Prie paraiškos būtina pridėti (atsiunčiant el. paštu arba įteikiant Akademijos muziejui) parodos turinį ir pobūdį atspindinčią vizualinę medžiagą (CD, DVD, katalogai ir pan.). 

  Paraiškas svarsto ir parodas atrenka Akademijos muziejaus taryba, kuri dirba pagal Akademijos rektoriaus patvirtintus Tarybos nuostatus.