• Naujienlaiškis
 • Pakviestųjų sąrašas magistrantūros meno studijų, fotografijos ir medijų, dailės ir dizaino kryptyse

  Pakviestųjų sąrašas magistrantūros meno studijų, fotografijos ir medijų, dailės ir dizaino kryptyse.

  Pakviestųjų studijuoti studijų sutarčių pasirašymas Aukštųjų studijų fakultete Vilniuje (Maironio g. 6, kab. 202, tel. (8 5) 210 5432). 2018-07-16 - 2018-07-18  10–16 val.


  Pasirašant studijų sutartį reikalinga su savimi turėti:

  • Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės spausdinta kopija.
  • Registracijos mokesčio (22 Eur) kvito kopija. Įmokėtos įmokos negrąžinamos
  • Pirmos pakopos studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (originalą parodyti, kopiją palikti; VDA absolventams taip pat taikoma).
  • Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos; originalą parodyti, kopiją palikti)
  • Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą parodyti, kopiją palikti).
  • 1 fotonuotrauka (jei stojančiojo anketoje esanti nuotrauka nėra ryški; 3x4 cm).

  Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:

  gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
  kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – registracijos mokestis;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  suma skaičiais – 22 Eur.


  Šių įmokų nemoka asmenys*:

  • gimę 1993 metais arba vėliau, neturintys abiejų tėvų arba globėjų,
  • kurių darbingumas nuo 0–25 %.

  *Šie asmenys kartu su kitais dokumentais turi pateikti kopijas dokumentų, įrodančių galimybę pasinaudoti šia lengvata.