Marija Marcelionytė-Paliukė

Sveikiname doc. Mariją Marcelionytę-Paliukę!

Lapkričio 16 d. Senato posėdyje VDA Grafikos katedros vedėja doc. Marija Marcelionytė-Paliukė išrinkta nauja Senato pirmininke. Pirmininkės pavaduotoju perrinktas VDA Skulptūros katedros vedėjas prof. Petras Mazūras.