• Naujienlaiškis
  • Išleistas naujas Acta Academiae Artium Vilnensis numeris

    Acta Academiae Artium Vilnensis: Pasaulietinių pastatų sienų tapyba: aktualios restauravimo teorijos, metodikos ir problemos (VDA leidykla, 2016, nr. 82)

    „Tiek Lietuvoje, tiek ir kituose Europos kraštuose sienų tapybos restauravimo metodikos pamažu kinta, be to, šios dailės paveldo rūšies išsaugojimas glaudžiai susijęs su architektūros saugojimo problemomis. Tai neretai sukelia papildomų įtampų ir sunkumų. Įvairiose sudėtingose situacijose paties efektyviausio (nors tai nereiškia lengviausio ir greičiausio) sprendimo priėmimas ir rezultato pasiekimas yra daugelio specialistų profesionalumo įrodymas“, - pratarmėje rašo leidinio sudarytoja Dalia Klajumienė.

    Autoriai: Ewa Święcka, Blaž Šeme, Tjaša Pristov, Audronė Kaušinienė, Heli Tuksam, Juozas Algirdas Pilipavičius, Indrė Valkiūnienė, Tjaša Pristov, Hilkka Hiiop, Helen Volber, Johanna Lamp.

    Leidinį galima rasti VDA knygynėlyje ir VDA bibliotekoje.