• Naujienlaiškis
 • Doc. dr. Vytauto Michelkevičiaus knygos pristatymas

  VDA dėstytojas doc. dr. Vytautas Michelkevičius pristato monografiją

  „MENINIO TYRIMO SUVESTI. Žinojimo kontūrais“

  Renginyje bus suvesti studentai ir profesoriai, menininkai, architektai, dizaineriai, mokslininkai, kuratoriai ir kiti praktikai. Taip pat diagramos ir žemėlapiai, jungiantys į visumą sąvokas, kreives ir formas.
  Pristatyme atsiskleis knygos turinys ir dizainas, paradoksai ir provokacijos bei jos naudojimo ypatumai.


  Gruodžio 5 d. 17 val. Malūnų g. 3  (VDA C1 pastatas – 102 doktorantų auditorija)

  Dalyvauja:

  Recenzentai: menotyrininkė doc. dr. Agnė Narušytė ir filosofas doc. dr. Kęstas Kirtiklis
  taip pat menininkas-tyrėjas doc. Julijonas Urbonas
  ir visi atėję.

  Pristatymo metu knygą galėsite įsigyti iš leidyklos pigiau, o vėliau rasite VDA knygynėlyje ir knygynuose.


  Knygos turinys ir fragmentai 

  Renginys feisbuke


  Anotacija

  Monografijoje aptariamos meninio tyrimo atsiradimo prielaidos, apibrėžimo problema, santykis su menu ir mokslu, metodologijos ir kintančios tyrėjų ir kūrėjų tapatybės. Analizuojami meninio tyrimo pavyzdžiai doktorantūros programose Lietuvos šiuolaikiniame mene (Dainius Liškevičius, Artūras Raila, Indrė Klimaitė, Julijonas Urbonas ir kt.) ir įvairiuose tarpsritiniuose tyrimuose.

  Skaitant šią monografiją su 32 diagramomis ir 29 atvaizdais, neapleidžia klausimas, ar tai meninė monografija, ar mokslinis albumas. Vartant jos didžiaformačius lakštus, galima pasijusti tarsi skaitymo performanse, o išskirtinis dizainas iškelia jos skaitytoją į dėmesio centrą.

  Ši monografija – tai vaikščiojimas žinojimo kontūrais mąstant, kada menas tampa tyrimu, ką jis sukuria ir kaip pristato savo procesus ir rezultatus. Taip pat – kaip jis gali išplėsti mokslinio tyrimo sampratą ir metodus.

  Kas tie, meninio tyrimo suvesti?

  Menas ir mokslas. Menininkai, mokslininkai, kuratoriai, kiti praktikai. Diagramos ir žemėlapiai, jungiantys į visumą sąvokas, kreives ir formas. Čia visi jie žinojimo kontūrais – linijomis, briaunomis, paraštėmis – suvesti į daugialypį diagraminį atlasą. Ši knyga – tai performatyvus veiksmas, siekiantis atverti meninio tyrimo sampratas ir jas demistifikuoti.

  Meninis tyrimas keičia disciplinų bei tapatybių ribas ir sudaro sąlygas hibridinėms praktikoms. Kur baigiasi menininko kompetencijos ir prasideda mokslininko, ir atvirkščiai? Koks tai tyrimo tipas? Spekuliatyvus, performatyvus, emocinis, vizualus, įkūnytas, praktika grįstas, intuityvus?

  Meninis tyrimas – mokslą išlaisvinanti priemonė.
                                                        Julijonas Urbonas, menininkas, dizaineris ir tyrėjas

  Vytautas Michelkevičius žavi savo virtuozišku sugebėjimu žaismingai kalbėti apie meninį tyrimą neuždarydamas jo sustabarėjusiuose apibrėžimuose ir neakademizuodamas meninės praktikos.

                                                     Doc. Česlovas Lukenskas, menininkas ir pedagogas

  Daugiau: www.meninistyrimas.lt


  Išleido:

  Vilniaus dailės akademijos leidykla
  25x35 cm, kietais viršeliais, 160 psl.
  ISBN: 9786094472299

  Dizainerė Laura Grigaliūnaitė
  Redaktorė Rima Bertašavičiūtė
  Diagramos: Agnė Alesiūtė, Anastasija Sosunova, Rokas Cicėnas, Pijus Cicėnas

  Rėmėjai: Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos kultūros taryba, LR kultūros ministerija, Vilniaus dailės akademija