• Naujienlaiškis
 • Įvadinė sesija pirmakursiams
  rugsėjo 19–29 d. 

   Programa

   

  1 diena: Studijos

  Rugsėjo 19 d. (antradienis) 10 val., Gotikinė salė

  Studijos Vilniaus dailės akademijoje (prorektorė studijoms prof. Eglė Ganda Bogdanienė)
  Studijų, meno ir mokslo specifika (Vilniaus fakulteto dekanas doc. Česlovas Lukenskas)
  Kalbos dalykas, kalbos gebėjimų testas (Kalbų katedros vedėja Giedrė Budienė)
  VDA internetinio puslapio pristatymas (Marius Dirgėla)
  Akademinės informacinės sistemos naudojimo instrukcija (Jurij Pozlevič)
  Studentų elektroniniai adresai, bevielio interneto zonos (Linas Dubauskas, Andrius Pisarevskis)
  Tarptautinis mobilumas  (doc. Ieva Skauronė, Vygintas Orlovas)
  VDA istorija (habil. dr. Rūta Janonienė)
  Šiuolaikinio meno samprata VDA kontekste  (Laima Kreivytė)
  Pripažinti VDA absolventai ir dėstytojai (doc. dr. Agnė Narušytė)
  Studijos ir studentavimas (SA prezidentė Adelė Pukelytė) 

  13–14 val. Pietūs 

  14–14. 30 val. Ekskursija į VDA biblioteką – bibliotekos direktorė Rūta Kuodienė.

  14.30–17 val. Ekskursija po VDA:

  • Senieji rūmai, Maironio g. 6: Rektoratas, Dekanatas, Kompiuterių auditorija, Valgykla, Tapybos, Dailės istorijos ir teorijos, Paminklotvarkos, Keramikos, Monumentaliosios dailės ir scenografijos katedros.
  • Titanikas, Maironio g. 3: Dizaino inovacijų centras, Kostiumo dizaino, Dizaino, Grafinio dizaino, Fotografijos ir medijų meno, Kultūros vadybos katedros.
  • Naujieji rūmai, Malūnų g. 5: Architektūros, Interjero dizaino, Skulptūros, Grafikos,  Tekstilės meno ir dizaino, Piešimo katedros.

  Sudaromos 4 pirmakursių grupės:

  1 grupė (tapybos, skulptūros, grafikos, fotografijos ir medijų meno, animacijos, dailės ir interjero restauravimo, monumentaliosios dailės programų studentai). Vadovas Vilniaus fakulteto dekanas doc. Česlovas Lukenskas.
  2 grupė (architektūros, interjero dizaino programų studentai). Vadovas Aukštųjų studijų fakulteto dekanas doc. Romualdas Kučinskas.
  3 grupė (tekstilės meno ir dizaino, keramikos, scenografijos, kostiumo dizaino, grafinio dizaino, dizaino programų studentai). Vadovė Kostiumo dizaino katedros vedėja prof. dr. Jolanta Vazalinskienė.
  4 grupė (dailėtyros programos studentai). Vadovas Dailės istorijos ir teorijos katedros vedėjas doc. dr. Helmutas Šabasevičius


  2 diena: Specialybių diena

  Rugsėjo 20 d. (trečiadienis) 10 val. Gotikinėje  salėje

  10–13 val. VDA Vilniaus fakulteto studijų programų prisistatymas:

  ·  Architektūra
  ·  Animacija
  ·  Dailėtyra
  ·  Dizainas
  ·  Fotografija ir medijų menas
  ·  Grafika
  ·  Grafinio dizainas
  ·  Interjero dizainas
  ·  Keramika
  ·  Kostiumo dizainas
  ·  Kultūros vadyba ir kultūros politika
  ·  Monumentalioji dailė
  ·  Dailės ir interjero ir restauravimas
  ·  Scenografija
  ·  Skulptūra
  ·  Tapyba
  ·  Tekstilės menas ir dizainas
  ·  Piešimo katedra
  ·  Dailės edukacijos centras

  13–14 val. Pietūs

  14–17 val. Susirinkimai specialybės katedrose, įvadas į specialybės studijas


  3 diena: Sveikatos ir pilietiškumo diena

  Rugsėjo 21 d. (ketvirtadienis) 10 val. Gotikinėje  salėje

  1.  Paskaita „Pilietinis pasipriešinimas“,  pranešėjas plk. ltn. Valerijus Šerelis iš Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
  2. Studijos ir psichinė sveikata, kūrybinės dirbtuvės,  psichologė Nijolė Goštautaitė-Midttun

  13–14 val. Pietūs 

  14–17 val. Malūnų g. 5, Sporto salė
  Sveikatos ir sporto centras, paskaita „Sveika gyvensena“, lekt. Lina Grūnovaitė
  Sportinis-kūrybinis užsiėmimas (turėti sportinę aprangą).

  Nuo 17 val. Studentų susitikimas/barbeque su pirmakursiais 


  4 diena: Mokslas, menas

  Rugsėjo 22  d. (penktadienis) 10 val. Gotikinėje  salėje

  VDA Meno projektai, VDA galerijos, kitos Vilniaus miesto ekspozicinės erdvės  (prorektorius menui doc. Julijonas Urbonas)
  Mokslo ir meno sąveika (doc. Romualdas Kučinskas)
  Meniniai ir moksliniai tyrimai (Doktorantūros skyriaus vedėja dr. Ieva Pleikienė)
  Nidos meno kolonijos veikla (Meno kolonijos direktorė Rasa Antanavičiūtė)
  VDA galerijos (galerijų veiklos koncepcijas pristato galerijų vadovai)

  Pietūs 13–14 val. Muziejų, galerijų lankymas


  5 diena: Laboratorijos

  Rugsėjo 25 d. (pirmadienis) 10 val. Gotikinėje salėje

  10–13 val. Užsiėmimai laboratorijose pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį. 

  13–14 val. Pietūs

  14–17 val. Praktiniai užsiėmimai laboratorijose.


  6 diena: Laboratorijos

  Rugsėjo 26 d. (antradienis) 10 val.

  10–13 val. Praktiniai užsiėmimai laboratorijose

  13–14 val. Pietūs

  14–17 val. Praktiniai užsiėmimai laboratorijose


  7 diena: Laboratorijos

  Rugsėjo 27 d. (trečiadienis) 10 val.

  10–13 val. Praktiniai užsiėmimai laboratorijose.

  13–14 val. Pietūs

  14–17 val. Praktiniai užsiėmimai laboratorijose.


  8 diena: Iškilaus kviestinio svečio diena

  Rugsėjo 28  d. (ketvirtadienis) 10 val.

  10–13 val. Kviestinio svečio pranešimas.
  Dėmesio! Šios dienos iškilaus svečio paskaita perkeliama į spalio 6 d. 10 val. 

  Kūrybinių darbų ekspozicijos įrengimas Naujųjų rūmų hole.

  13–14 val. Pietūs

  14–16 val. Baigiami eksponavimo darbai

  16 val. Pirmokų parodos atidarymas, aptarimas.

   


  9 diena: Pasiruošimas mokslo metų atidarymui

  Rugsėjo 29 d. (penktadienis)


  Per visą įvadinės sesijos laikotarpį aplankytini muziejai ir galerijos. Paryškintai pažymėti privalomi, kiti – pasirinktinai. Lankytinose galerijos, kurias aplankyti privaloma (jos paryškintos), nurodytu laiku bus vedamos specialios parodas pristatančios ekskursijos, orientuotos į meno specialybių studentus.

  Privalomi aplankyti muziejai ir galerijos: 

  Nacionalinė dailės galerija (Konstitucijos pr. 22)
  Šiuolaikinio meno centras (Vokiečių g. 2)
  ARgenTum, Vilniaus dailės akademijos juvelyrikos galerija (Latako g. 2)
  Artifex, Vilniaus dailės akademijos tekstilės galerija (Gaono g. 1)
  Titanikas, Vilniaus dailės akademijos muziejaus parodų salės (Maironio g. 3)
  5 malūnai, Vilniaus dailės akademijos galerija (Malūnų g. 5)
  Akademija, Vilniaus dailės akademijos galerija (Pilies g. 44)
  A. A. Tamošaičių muziejus (Dominikonų g. 15)
  Dailininkų sąjungos galerija (Vokiečių g. 2)

  Pasirinktinai aplankytini muziejai ir galerijos:

  Lietuvos nacionalinis muziejus (Arsenalo g. 1)
  Energetikos ir technikos muziejus (Rinktinės g. 2)
  Gedimino pilis (Arsenalo g. 5)
  Genocido aukų muziejus (Aukų g. 2A)
  Lietuvos valdovų rūmai (Katedros a. 4)
  Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (Vilniaus g. 41)
  Lietuvos dailės muziejus (Didžioji g. 4)
  Taikomosios dailės ir dizaino muziejus (Arsenalo g. 3a)
  Bažnytinio paveldo muziejus (šv. Mykolo g. 9)
  Europos parkas (Europos parko g. 302, Joneikiškės)
  Vilniaus paveikslų galerija (Didžioji g. 4)
  Arkos dailės galerija (Aušros vartų g. 7)
  Kairė-dešinė, Vilniaus grafikos centro galerija (Latako g. 3)
  Kalnas, galerija, VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ (Užupio g. 2)
  Lietuvos nacionalinės Unesco komisijos galerija (šv. Jono g. 11)
  Meno niša, galerija, VšĮ „Auksakalių gildija“ (J. Basanavičiaus g. 1)
  Modernaus meno centras (Literatų g. 8)
  Šv. Jono gatvės galerija (šv. Jono g. 11)
  Užupio meno inkubatorius (Užupio g. 2)
  Vilniaus fotografijos galerija (Stiklių g. 4)
  Vilniaus grafikos meno centras (Latako g. 3)
  AV17 (Aušros Vartų g. 17)
  Vartai (Vilniaus g. 39)
  Sodų 4 (Sodų g. 4)
  Nulinis laipsnis (Šv. Stepono g. 14)
  Trivium (Vilkpėdės g. 7-105)
  Jono Meko vizualiųjų menų centras (Malūnų g. 8)


  Dalyvavimas įvardinėje pirmakursių sesijoje – privalomas.