• Naujienlaiškis
 • Meno celės 2018: „Viltis“

  Kasmetinės VDA parodos „Meno celės“ temą padiktavo dialogas su anksčiau rengtomis parodomis – 2017-ųjų „Meilė. geriausi“ (kuratorius Vidas Poškus) ir 2016-ųjų „Tikėjimas“ (kuratorius Jurijus Dobriakovas). Sutapimas ar ne, bet siekiant išspręsti susiklosčiusią padėtį, pasitelkiama... viltis.

  Nors viltis, kaip ir tikėjimas, meilė, pirmiausia asocijuojasi su krikščioniškomis vertybėmis, tačiau šis žodis turi specifinę potekstę ne tik religijoje, bet ir mitologijoje, medicinoje, psichologijoje (pvz., C. R. Snyder pozityvioji psichologija) ar socialiniuose moksluose (pvz., Roberto Mattoxo vilties sistemos (ang. hopescape) teorija).

  Parodos koncepcijos išeities taškas – amerikiečių pragmatiškosios filosofijos atstovo Richardo Rorty liberaliosios vilties idėja (knyga „Filosofija ir socialinė viltis“ (Philosophy and Social Hope, 1999) bei kitos jo doktrinos. Filosofui viltis – savęs suvokimas geresniu pasaulio kūrėju, o ne radėju. Todėl savęs pažinimas prilygsta savęs su(si)kūrimui, pasitelkiant įvairius aprašymus, simbolines sistemas, mąstymo būdus, įžvalgas, t. t. Be to, anot filosofo, asmuo yra visiškai atsitiktinis aplinkybių, kurios yra laiko ir vietos produktai, kūrinys. Panašiai žvelgiama ir į 2018 m. VDA bakalauro ir magistro darbų parodą „Viltis“, kurioje pristatoma pačių įvairiausių „atsitiktinumų“, susiklosčiusių dėl skirtingų aplinkybių, kolekcija, įprasminta konkrečioje vietoje ir laike. Be to, R. Rorty paneigia vientisumo ir iškelia pastovios kaitos idėją bei nuolatinį „savikūros projektą“, o tai teikia vilčių ne tik institucijai, bet ir jos absolventams.

  Reaguojant į originalaus kūrėjo baimę, kuri, anot Rorty, yra „baimė atrasti, kad esi tik kopija ar replika“, kūriniai ekspozicinėje erdvėje „Titanikas“ vienas nuo kito atskiriami architektūrine konstrukcija (parodos architektas Vladas Suncovas), kartu įprasminant ir celės idėją.
  PLANUOJAMOS EKSPOZICIJOS ARCHITEKTŪROS BRĖŽINIAI

  Taip pat bus leidžiamas šių metų VDA absolventų (bakalaurų ir magistrų) darbus pristatantis leidinys. Informacija leidiniui bus naudojama užpildytų anketų pagrindu. Kartu tai bus medžiaga VDA muziejaus archyvui. Studentai užpildytą anketą turi pristatyti savo katedroms (el. paštu) iki gegužės 26 dienos. Tik laiku ir tinkamai užpildytos bei atsiųstos anketos, o taip pat vaizdinė medžiaga bus įtraukiamos į katalogą. Parodai atrinktų darbų autoriams skirsime didesnį dėmesį, jų kūrinius dokumentuos profesionalus fotografas.

  ANKETA ir ANKETA (ENG): Vizualiųjų ir taikomųjų menų bei Architektūros fakultetams. Taip pat Kultūros vadybos ir kultūros politikos UNESCO katedra;

  ANKETA: Humanitarinių mokslų fakultetui (Dailės istorijos ir teorijos katedra).

  Parodos atidarymas vyks birželio 15 d. ir ją išvysti bus galima net iki liepos 29 d. Paroda vyks ne tik ekspozicinėse erdvėse „Titanikas“, bet ir kitose VDA pastatuose bei teritorijose.

  Šių metų „Meno celių“ kuratorė - Aušra Trakšelytė | ausra.trakselyte@vda.lt