Vilniuje

Meno ir dizaino laboratorija gali naudotis visa VDA bendruomenė (studentai ir darbuotojai)

  • išklausę darbo saugos ir sveikatos, elektrosaugos kursus, kurie vyksta pavasario ir rudens semestro pradžioje
  • susipažinę su bendrosiomis įrangos ir aparatūros naudojimosi instrukcijomis
  • susipažinę su naudojamų cheminių medžiagų ir mišinių Saugos Duomenų Lapais
  • pasirašę darbo saugos ir sveikatos instruktavimo žurnale

Dirbti laboratorijos patalpose ne darbo metu leidžiama tik gavus tos laboratorijos vedėjo leidimą, t.y. vedėjui pasirašius ant prašymo.


Dizaino laboratorija

Fotografijos ir medijos meno laboratorija

Grafikos laboratorija

Keramikos laboratorija

Kostiumo laboratorija

Monumentalistų laboratorija

Restauravimo laboratorija

Metalo laboratorija

Tekstilės laboratorija

Spaudos centras 

Spaudos centru gali naudotis visa VDA bendruomenė, atsiskaitymas banko kortele.


VDA meno ir dizaino laboratorijos direktorė Ilona Jokimienė
Maironio g. 3, Vilnius
Mob. 8 693 52422
​El. p. ilona.jokimiene@vda.lt