• Naujienlaiškis
  • Rūta Jakštonienė

    Lietuvos kultūros tarybos sprendimu Nr. 1LKT-22(1.2) VDA klaipėdos fakulteto lektorei ŠMM programos vadovei R.Jakštonienei skirta Edukacinė stipendija. 

    Stipendija skirta dalyvauti Europos aukštųjų meno mokyklų asociacijos ELIA organizuojamuose tarptautiniuose akademiniuose mokymuose, kurių metu bus aptariama besikeičiančiančios meno  disciplinų mokymo strategijas, mokymosi metodai,  bus analizuojama meno dalykų  aukštosiose mokyklose mokymo(si) inovacijas, nauji, lankstūs šių dalykų dėstymo metodai.

    Mokymai vyks Londono Menų universiteto Šv.Martyno koledže (Central St.Martin’s) š.m. liepos mėnesį. VDA yra meno mokyklų  asociacijos ELIA partnerė.
    Daugiau apie ELIA tarptautinius mokymus