Dekanas

   
Prof. Alvydas Klimas Tel. nr.: +370 6984 5964 alvydas.klimas@vda.lt

Studijų administratorė 

   
Alma Povilaitienė Tel. nr.: 8 46 314847 alma.povilaitiene@vda.lt

Komunikacijos koordinatorė

   
Lina Itagaki Tel. nr.: +370 6992 6167 lina.itagaki@vda.lt

Studijų kokybės koordinatorė

   
Rosita Vaičiulė Tel. nr.: +370 6161 0661 rosita.vaiciule@vda.lt

Studentų atstovybės pirmininkė

   
Ieva Daniūtė Tel. nr.: +370 6390 3730 daniute.ieva@gmail.com

Adresas

Daržų g.18, 16a kab., Klaipėda