• Naujienlaiškis
  • Kovo 19-22 dienomis dienomis Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete (VDA KF) vyksta tęstinės „Gabių vaikų“ ugdymo programos veiklos. Čia veiklas trečiokams veda fakulteto Taikomosios grafikos katedros vedėjas, docentas Vaidas Naginionis. Paskaitų tema „Dailė ir jos šakos: monotipijų gamyba“.

    Susitikimų metu moksleiviai bus supažindinti su viena iš grafikos technikų, kurios meninio vaizdo kūrimo priemonės yra  linija, toninė dėmė ir štrichas. Monotipija - tai technologija, kuria yra padaromas tik vienas atspaudas. Kiekvienas atspaudas yra unikalus ir originalus, antro tokio paties sukurti neįmanoma. Anot docento V. Naginionio, paskaitos visų pirma lavins meninius bei praktinius moksleivių įgūdžius, lygiagrečiai bus kuriamos ir meninės idėjos bei vaizdai. Paskaitų metu kuriami piešiniai bus atlikti su buityje randamais daiktais, taip parodant technikos universalumą, unikalumą bei skatinant moksleivių kūrybiškumą ir ekspementavimo svarbą kūrybos / mokymosi procese.


    Apie programą

    Gabių vaikų ugdymo programa yra Kauno miesto savivaldybės projektas, prie kurio prisijungė visi Kaune veikiantys universitetai. Šiais mokslo metais pagal programą bus ugdomi 3, 6  ir 10 klasių mokiniai – iš viso 135 kauniečiai. Jie atrinkti vadovaujantis specialia testavimo metodika, kurią drauge su visu programos struktūros bei turinio aprašu dar šių metų kovą patvirtino Kauno miesto taryba.

    Naująją tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programą sudaro keturios sritys: asmenybinis ugdymas, matematika ir gamtos mokslai, socialiniai ir humanitariniai mokslai bei menai. Bendra vienerių metų programos trukmė – 64 akademinės valandos. Šiuo projektu siekiama suteikti galimybes mokiniams plėtoti savo prigimtinius gebėjimus.