• Naujienlaiškis
 • Stipendijos

  Stipendijų rūšys

  Vilniaus dailės akademijos stipendijų skyrimo nuostatai


  Vienkartinės stipendijos yra skiriamos

  • tėvų arba šeimos narių mirties
  • dėl studento ligos
  • stichinės nelaimės
  • turto netekimo
  • už reikšmingus laimėjimus meninėje veikloje, visuomeninėje veikloje, sporte, saviveikloje, atlikus kitus Akademijai svarbius darbus

  Prašymas VDA rektoriui dėl vienkartinės stipendijos

  Stipendijos gali būti skiriamos iš rezervinio fondo lėšų

  • aktyviausiems VDA kamerinio choro choristams
  • padalinių studentų atstovybės atsakingiems nariams
  • VDA studentų atstovybės prezidentui

  Vienkartinių stipendijų iš rezervinio stipendijų fondo skyrimo aprašas

  Vardinėmis stipendijomis įvertinami studentų meniniai pasiekimai. Jos skiriamos geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus.

  Vardinės stipendijos

  • Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo stipendija vienam semestrui;
  • Dalios ir Viktoro Gruodžių 500 litų stipendija už metų nuopelnus ketvirto kurso studentui;
  • Viktoro Vizgirdos stipendija tapybos specialybės studentui;
  • Ary Stillman 2000 JAV dolerių stipendija studentui, besidominčiam moderniuoju XX amžiaus vidurio Europos ir JAV menu;
  • Prezidento A. Smetonos stipendija humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams.
  • Restauratorių Romualdo Vytauto Kaminsko ir Mildos Kaminskienės premija Paminklotvarkos katedros studentui (-ei).

  Piniginiais prizais taip pat apdovanojami kasmet organizuojamo konkurso „Jaunojo dizainerio prizas“, prof. Algimanto Švėgždos vardo piešinių konkurso nugalėtojai.

  Papildomas socialinių stipendijų paraiškų priėmimas 2017 m. pavasario semestrui

  Valstybinis studijų fondas kiekvieną mėnesį po to, kai Fondo valdyba patvirtina studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą, jeigu yra lėšų likutis, skelbia papildomą priėmimą paraišką socialinei stipendijai gauti. Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2017 m. pavasario semestrą papildomo priėmimo metu, nuo 2017 m. kovo 22 d. iki balandžio 5 d. (įskaitytinai) privalo per Fondo interneto tinklalapį prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS PARAMA) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2017 m. pavasario semestras papildomas priėmimas kovas-balandis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą, studentas gali pretenduoti gauti socialinę stipendiją.

  Primename, kad socialinė  stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją  ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentui, kuris užpildo prašymą papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.