• Naujienlaiškis
 • Stipendijos

  Stipendijų rūšys

  Vilniaus dailės akademijos stipendijų skyrimo nuostatai


  Vienkartinės stipendijos yra skiriamos

  • tėvų arba šeimos narių mirties
  • dėl studento ligos
  • stichinės nelaimės
  • turto netekimo
  • už reikšmingus laimėjimus meninėje veikloje, visuomeninėje veikloje, sporte, saviveikloje, atlikus kitus Akademijai svarbius darbus

  Prašymas VDA rektoriui dėl vienkartinės stipendijos

  Stipendijos gali būti skiriamos iš rezervinio fondo lėšų

  • aktyviausiems VDA kamerinio choro choristams
  • padalinių studentų atstovybės atsakingiems nariams
  • VDA studentų atstovybės prezidentui

  Vienkartinių stipendijų iš rezervinio stipendijų fondo skyrimo aprašas

  Vardinėmis stipendijomis įvertinami studentų meniniai pasiekimai. Jos skiriamos geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus.

  Vardinės stipendijos

  • Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo stipendija vienam semestrui;
  • Dalios ir Viktoro Gruodžių 500 litų stipendija už metų nuopelnus ketvirto kurso studentui;
  • Viktoro Vizgirdos stipendija tapybos specialybės studentui;
  • Ary Stillman 2000 JAV dolerių stipendija studentui, besidominčiam moderniuoju XX amžiaus vidurio Europos ir JAV menu;
  • Prezidento A. Smetonos stipendija humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams.
  • Restauratorių Romualdo Vytauto Kaminsko ir Mildos Kaminskienės premija Paminklotvarkos katedros studentui (-ei).

  Piniginiais prizais taip pat apdovanojami kasmet organizuojamo konkurso „Jaunojo dizainerio prizas“, prof. Algimanto Švėgždos vardo piešinių konkurso nugalėtojai.

  Papildomas socialinių stipendijų paraiškų priėmimas 2017 m. pavasario semestrui

  Valstybinis studijų fondas kiekvieną mėnesį po to, kai Fondo valdyba patvirtina studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą, jeigu yra lėšų likutis, skelbia papildomą priėmimą paraišką socialinei stipendijai gauti. Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2017 m. pavasario semestrą papildomo priėmimo metu, nuo 2017 m. birželio 26 d. iki rugpjūčio 14 d. (įskaitytinai) privalo per Fondo interneto tinklalapį prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS PARAMA). Elektroninę paraišką Fondui šiuo laikotarpiu pateikti galės visi, kuriems socialinė stipendija nebuvo skirta pagrindinio priėmimo metu. Papildomo paraiškų priėmimo metu socialinės stipendijos skiriamos ne nuo semestro pradžios, o likusiai semestro daliai. (Socialinė stipendija SS 2017 m. pavasario semestras papildomas priėmimas_ birželis-rugpjūtis)

  Socialinės stipendijos yra teikiamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

  Socialinės stipendijos dydis 123,50 eurų per mėnesį.

  Informaciją galima rasti adresu www.vsf.lt arba tel. 85 2647153, el. paštu viktorija.vigeliene@vsf.lt