Lietuvos Respublikos teisės aktai

Įstatymai

Švietimo įstatymas

Mokslo ir studijų įstatymas

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas

Vyriausybės nutarimai

Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašas

Asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašas

Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas

Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimas
Priedas 1
Priedas 2

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas

Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštųjų mokyklų studentų skatinamosioms stipendijoms, tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo ir paramos studijų kainai padengti teikimo

Švietimo ir mokslo ministro įsakymai

Nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašas

Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašas

Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašas

Bendrieji studijų vykdymo reikalavimai

Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas

Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas

Dėl studento praktinio mokymo sutarties (standartinės sąlygos)
Priedas 1

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymai

Paskolų teikimo studentams nuostatai

Socialinių stipendijų skyrimo nuostatai

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatai

Valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimo nuostatai

Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašas

Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai