• Naujienlaiškis
 • Instituto mokslo darbuotojai dalyvauja pedagoginėje VDA veikloje – skaito paskaitas, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams, dalyvauja doktorantūros procese ir komitetų veikloje, rengia metodinę medžiagą, bendradarbiauja su kitais VDA padaliniais.

  Dėstomi kursai:

  Knygos menas

  Vieta, laikas, kontekstas Lietuvos šiuolaikiniame mene

  Atvaizdo antropologija: teorinės prieigos ir analizė

  Vidurio ir Šiaurės Europos modernistinė dailė