• Naujienlaiškis
  • Projekto vadovė: dr. Algė Andriulytė

    Projektas skirtas parengti ir išleisti monografiją, skirtą vienam žymiausių Rytų ir Centrinės Europos ankstyvojo modernizmo dailininkui Ferdinandui Ruščicui  (1870–1936). Ruščicas gimė Bogdanovo dvare (dabartinė Baltarusijos teritorija), studijavo Sankt Peterburgo imperatoriškoje dailės akademijoje, tapo elitinės lenkų dailės draugijos „Sztuka“ (Dailė) nariu, darbus eksponavo įvairiuose Europos miestuose, dėstė Varšuvos ir Krokuvos dailės akademijose, nuo 1909 m. nuolat gyveno Vilniuje. Jo kūryba ir veikla yra svarbi tiek Lietuvos, tiek Lenkijos ir Baltarusijos kultūros istorijoje. Knygoje analizuojama dailininko biografija, akcentuojamas vilnietiškasis jo kūrybos laikotarpis bei asmens kultūrinio tapatumo problema. Pasitelkiant platų istorinį bei kultūrinį kontekstą analizuojama dailininko veikla ir įvairios jo kūrybos sritys. Monografiją papildys F. Ruščico straipsnių, paskaitų ir prakalbų Vilniaus tema vertimai.

    Projektą remia Lietuvos mokslo taryba