Garbės daktarai ir profesoriai


Garbės daktarai

Romualdas Budrys (2013)
Stasys Eidrigevičius (2009)
Vytautas Landsbergis (2003) 
Paul Uwe Dreyer (2000)
Vytautas Kazimieras Jonynas (1996)
Vytautas Kašuba (1994)
Kazys Varnelis (1993)
Vladas Drėma (1992)

Garbės profesoriai

Kęstutis Zapkus (2014)
Saulius Valius (2013)
Algirdas Petrulis (2005) 
Juozas Balčikonis (2003)
Algimantas Švėgžda (1996) 
Feliksas Daukantas (1995)
Liudvikas Strolis (1995) 
Petras Aleksandravičius (1995)
Antanas Tamošaitis (1995)