• Naujienlaiškis
 • Akademinė etika

  Vilniaus dailės akademijos akademinės etikos kodeksas

  VDA akademinės etikos kodeksas patvirtintas 2015 m. lapkričio 11 d. Senato nutarimu Nr. S-2015-4/13

  Taip pat etikos klausimus aprašo 

  Vilniaus dailės akademijos studijų reglamentas

  Akademinės etikos klausimus ir skundus nagrinėja 

  VDA Senato Etikos komitetas:

  Prof. Marius Šaliamoras (pirmininkas)
  Doc. Ieva Skauronė
  Prof. Rolandas Rimkūnas
  Doc. Vaidas Naginionis
  Stud. Aurelija Slapšytė
  Stud. Lina Baltrušaitytė

  Senato Etikos komitetas patvirtintas 2017 m. balandžio 19 Senato nutarimu Nr. S-2017-2 

  Kreipimuisis ir skundus VDA Senato Etikos komitetui prašome adresuoti VDA Senato pirmininkei ir siųsti el. paštu Senato referentei Laimai Spelskienei 

  Kreipimosi į VDA Senato Etikos komitetą (skundo) forma

  Taip pat galima kreiptis ir tiesiogiai į  

  Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą